Правила за ползване на SERVICESте предоставяни от Виртуален Офис
Личен телефонен номер в София.

Виртуален офис предоставя на Клиента телефонен номер в София. Номерът е стационарен БТК номер ( Клиента не се обвързва с договор към БТК ) Номерът е личен за Клиента, през периода на договора. Клиента може да го запише на всички фирмени документи, като телефон за контакт, през периода на договора. Приемане на обаждания на личния телефонен номер на Клиента предоставен от Виртуален офис, става в работно време от 09:00 часа до 17:00 часа (с изключение на почивни дни, национални празници и официално неработни дни), в зависимост от избраната от Клиента опция от Допълнителното споразумение към договора. Пакета включва 100 обаждания на месец. Всички обаждания над този брой се таксуват по 0,40 лв. 

 

Прехвърляне на обаждания директно към номер на Клиента, извършва се в случай, че тази обция е избрана в Допълнителното споразумение към договора, в работно време от 09:00 часа до 17:00 часа ( с изключение на почивни дни, национални празници и официално неработни дни). Номерът, към който директно се прехвърлят обаждания се посочва от Клиента, в Допълнителното споразумение към договора. Прехвърлвните разговори се таксуват по цени на БТК  + 15%  Отговаряне на обаждания от Наш оператор, става в работно време от 09:00 часа до 17:00 часа ( с изключение на почивни дни, национални празници и официално неработни дни), по начин заявен от Клиента в Допълнителното споразумение към договора. На личния телефонен номер на Клиента могат да бъдат търсени само Дружеството на Клиента и лица посочени от него в Допълнителното споразумение към договора. Информацията, която се подава от оператора е единствено дадената от Клиента в Допълнителното споразумение към договора. Клиента може да заяви предаване на съобщение или прехвърляне на разговор, за конкретни лица, за определен период от време или друго по негова преценка. Тези заявки се приемат само от Клиента на телефонен номер +359 2 9329079 и     e-mail: info@officebg.com. Информация за проведените разговори се предава на Клиента, в зависимост от избраната от него опция в Допълнителното споразумение към договора.

 

Пощенски адрес

Виртуален офис предоставя на Клиента престижен адрес за кореспонденция в София. Адресът може да бъде записан от Клиента, на всички фирмени документи, през периода на договора. На пощенския адрес предоставен от Виртуален офис, Клиента може да получава писма и пратки, включително препоръчани и по куриер. След получаване на поща или пратка, можем да я препратим директно на адрес или да бъде взета от Наш офис, в зависимост от избраната опция в Допълнителното споразумение към договора. Писма и пратки се вземат от Клиента в работно време от 09:00 часа до 17:00 часа ( с изключение на почивни дни, национални празници и официално неработни дни), от адрес на Виртуален офис. Всяко препратено писмо или пратка ще бъдат таксувани по цени на Български Пощи или куриерска служба + 4,00 лв. на писмо/пратка. Пощенския адрес, предоставен от Виртуален офис НЕ може да се използва като адрес за регистрация на дружество, адрес за кореспонденция с НАП или за посещения от Ваши клиенти.

Офис/Данъчен адрес

Виртуален офис предоставя на Клиента престижен офис адрес в София. Адресът може да бъде записан от Клиента, на всички фирмени документи, през периода на договора. На офис адреса предоставен от Виртуален офис, Клиента може да получава писма и пратки, включително препоръчани и по куриер. След получаване на поща или пратка, можем да я препратим директно на адрес или да бъде взета от Наш офис, в зависимост от избраната опция в Допълнителното споразумение към договора. Писма и пратки се вземат от Клиента в работно време от 09:00 часа до 17:00 часа ( с изключение на почивни дни, национални празници и официално неработни дни), от адрес на Виртуален офис. Всяко препратено писмо или пратка ще бъдат таксувани по цени на Български Пощи или куриерска служба + 4,00 лв. на писмо/пратка. На офис адреса предоставен от Виртуален офис могат да Ви посещават Ваши клиенти, служители на НАП и всички други държавни органи, от които да се приемат и подписват документи, за които сме упълномощени.

Факс номер в София

При услугата интернет факс Клиента може да получава факсове на стационарен телефонен номер с код от София. Телефонният номер е индивидуален и само Клиента получава факсове там. Всички факсове се пренасочват веднага към предварително зададен емаил адрес. Срещу месечна абонаментна такса Клиента получава неограничен брой факсове. През интернет страница Клиента може да напише текстово съобщение и/или да избере предварително подготвен файл с формати :doc, rtf, xls, bmp, jpg, dcx или pdf. Клиента разполага със собствени потребителско име и парола за вход, индивидуални настройки за изпращане. Така никой няма да разбере, че факсът се изпраща през услугата Интернет факс, а не през факс апарат. Изпратените от Клиента факсове се таксуват  по действащите към момента цени на Виртуален офис. Неизпратен факс се таксува, когато от отсрешната страна е вдигнато, но не е даден факс сигнал или линията е прекъсната по време на изпращане на факса. За изпращане на факс е необходимо зареждане на комуникационна сметка. Срока за израсходване на комуникационната сметка е 6 /шест/ месеца. Виртуален офис предоставя на Клиента информация за всички получени и изпратени факсове, както и пълна отчетност за разходите по абонамент и изпращане. Услугата интернет факс може да се ползва от всички потребители от България и Чужбина. Потребители от други градове получават софийски номер. Получаването на номер не е свързано с взаимоотношения на клиентите с БТК и не е възможно да се долови разлика между услугата интернет факс и приемането от нормален факс апарат. На личния факс номер на Клиента се получават факсове, които веднага се препращат на посочената от него в допълнителното споразумение към договора, електронна поща. Ако Клиента не поднови абонамента си, номера ще бъде даден на друг потребител. Цялата система е автоматизирана. След приемане или изпращане всички данни се изтриват от системата. Поддържащ персонал или трети лица нямат достъп до информацията. Клиент, използващ услугата ИНТЕРНЕТ ФАКС  може да чете получените факсове през интернет по всяко време и от всяко място, не е необходимо да закупува факс апарат или друга комуникационна техника, има точна информация, от кой номер е получил факс.

 

Контакт