Счетоводни къщи

Със счетоводни фирми, за техни клиенти, на преференциални цени.

Адвокатски кантори

С адвокатски катори, за техни клиенти, на преференциални цени.

Executive Mail Drop Services

С фирма Executive Mail Drop Services за организиране на представителство на български фирми в цял свят.